Tämä on sinun Suomesi

Jokaisen ihmisen pitää saada olla Suomessa vapaasti oma itsensä. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään syrjintää. Esimerkiksi ulkomaalaiselta kuulostava nimi tai vammaisuus ei saa haitata työn löytämistä. Kenenkään ei pitäisi joutua salailemaan seksuaali- tai sukupuolisuuntautumistaan. Työsuhde ei saa katketa raskauteen. Eikä pojan tarvitse olla kovis.

Kaikilla pitää olla samanlaiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa.

Oikeudenmukaisuus toteutuu, kun joka ikinen kokee olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tasa-arvon puolesta pitää taistella niin kouluissa, työpaikoilla kuin vapaa-ajalla. Vihapuheeseen pitää puuttua nykyistä tehokkaammin. Translaki on uudistettava ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Perhevapaat on uudistettava tasa-arvoisiksi.

Nyt on tasa-arvotekojen aika.


Koulutuksen kunnianpalautus

Suomi pärjää tässä maailmassa osaamisella. Ja koulutus nostaa ihmisiä. Maksuton ja laadukas koulutus päiväkodeista yliopistoon ovat Suomen ja suomalaisten tulevaisuuden kannalta elintärkeitä. Väistyvän hallituksen koulutusleikkaukset on peruttava. Nyt tarvitaan koulutuksen, sivistyksen ja tiedon kunnianpalautus.

Vihreät ajavat tulevissa hallitusneuvotteluissa tutkimukseen ja koulutukseen miljardin euron panostusta. Tämä sijoitus maksaa itsensä takaisin yhteiskunnalle monikertaisena.

Suomen menestys on aina perustunut hyvin koulutettuun ja hyvinvoivaan väestöön. Niin myös tulevaisuudessa. Koulutuksessa on kyse Suomen talouden tulevaisuudesta. Suomalaiset yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa kasvaakseen ja suomalaiset tarvitsevat kasvavan talouden ylläpitääkseen hyvinvointivaltiota.

Tutkimus ja tieto on myös itseisarvo eli kaikki tieteenalat ansaitsevat arvostuksen riippumatta siitä, tuleeko niistä taloudellista tuottoa.

Laadukas ja maksuton koulutus on myös tasa-arvokysymys. Suomen täytyy jatkossakin olla maa, jossa ihan kaikki voivat saada maailman parhaan koulutuksen. Varhaiskasvatus, peruskoulu, lukio, ammattikoulut ja korkeakoulut tarvitsevat kaikki lisää resursseja. Näin me ehkäisemme myös eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Jokainen lapsi ansaitsee parhaat eväät elämään.


Pelastetaan
maailma

Ilmastonmuutos on pysäytettävä. Kyse on maailman pelastamisesta. Me voimme vielä hillitä sen etenemistä, mutta aikaa ei ole enää tuhlattavaksi. Nyt on toimittava oikeasti. 

Meidän on muutettava tapoja, joilla elämme ja joilla tämä yhteiskunta pyörii - miten syömme, miten liikumme, miten kulutamme, miten asumme ja mistä ostamme energiamme. Valtion on ohjattava muun muassa verotuksella niin yritysten kuin tavallisten ihmisten elämää vähäpäästöiseen suuntaan. Junan pitäisi olla halvempi kuin lennon. Kasvisruuan edullisempaa kuin liharuuan. Saastuttavista yritystuista on luovuttava. Fossiilisista polttoaineista on luovuttava, hiilinieluja kasvatettava. Suomi tarvitsee tarkat askeleet siihen, miten meistä tulee hiilineutraaleja.

Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole mikään muista asioista erillinen juttu, vaan sen pitäisi olla läsnä kaikessa päätöksenteossa. Ilmastonmuutosta hillitsevissä toimissa on huomioitava, etteivät ne lisää eriarvoisuutta ja kohdistu suhteettomasti vähempiosaisiin.

Jos Suomi eturintamassa kehittämässä vihreätä teknologiaa, me voimme myös tuoda Suomelle paljon vientieuroja.

Ratkaisut ilmastokriisiin ovat jo olemassa. Nyt pitää vain toimia. Vain siten voimme varmistaa, että myös lapsillamme on elinkelpoinen planeetta.


Voitetaan eriarvoisuus

Haluan Suomen, jossa kaikki voivat tavoitella unelmiaan ja toteuttaa itseään. Kenenkään ei saa antaa pudota kyydistä.

Talouspolitiikassa on torjuttava eriarvoisuutta. Eriarvoisuuden torjuminen on otettava huomioon aina päätöksiä tehtäessä puhuimme me sitten verotuksesta tai mahdollisuuksista kouluttautua. Meidän on huolehdittava, ettei yhdenkään nuoren anneta syrjäytyä. Esimerkiksi toisen asteen koulutuksen pitää olla ilmainen kaikille ja nuorille pitää olla harrastusmahdollisuuksia.

Lisäksi meillä on oltava toimivat turvaverkot, jotka auttavat vastoinkäymisissä.

Suomen pitää uudistaa sosiaaliturvansa vastaamaan nykyajan tarpeisiin. Perustulo on vastaus siihen. Erilaisten työtehtävien vastaanottaminen helpottuisi. Perustulo vastaa paljon paremmin nykyisiin työmarkkinoihin, joissa ihmiset tekevät töitä yrittäjinä, freelancereina, pätkissä ja projekteissa. Ihmisten juoksuttaminen luukulta luukulle ja byrokratia vähenisi.